Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC GÂY HẤN BIỂN ĐÔNG XÂM LƯỢC HOÀNG SA -TRƯỜNG SA!!

PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC GÂY HẤN BIỂN ĐÔNG 
XÂM LƯỢC HOÀNG SA -TRƯỜNG SA CỦA VIỆT NAM !!

反對中國啓釁侵略越南黃沙長沙

Hà Nội 2-6                                                         河内 6 月2 日


Chủ nhật đường thoáng, vắng, không bị chặn

8g30 chưa ai đến được. 8g45 một tốp tụ được lập tức khởi hành.

Đã thấy vài người quen: Trong ảnh: Nguyễn Chí Tuyển, AN chống biểu tình không phải là"trà trộn" mà là ngang nhiên trắng trợn vây đặc xung quanh!

Đây cũng thế!Kèm hẳn từng bước!
Tên này chỉ huy trấn áp băt người lên xe.

Xe car đã trờ tới! Tên chủi huy hô câu gì, thấy bọn dân phòng deo bănmg đỏ ào ào nhảy vô rất đông.

Một số khoảng 10 người đã bị đẩy lên xe rồi. Nguyễn Tường Thuỵ đang lớn tiếng phản đối bọn Việt gian bán nước!Phản đối bọn bán nước!

Bị đẩy len xe đang ngồi, đeo kính, dầu đội mũ là Thuý Hạnh ở phường Tây Hồ.


Mấy người bạn quen gặp nhau, không đông mấy!

Tất cả chỉ dioễn ra khoảng hơn 15 phút. Xe choẻư mấy người bị hốt chạy đi rồi (chắc lại đưa lên ngơi ở trại Lộc Hà). Những người còn lại cũng giải tán ra về. Vợ chồng Chí Tuyển sắp lên xe ra về.


Những người bị hốt lên Lộc Hà vừa xuóng xe liền căng khẩu hiệu Biển Đông không phải ao nhà của Trung Quốc (Việt _ Anh) vfa hô khẩu hiệu Đả đảo TRung Quốc xâm lước!

Thanh niên Nguyễn Văn Phương bị moọt tên coon đồ tấn công  đánh vào đầu. Trên ảnh tên côn đồ đang vít cổ Nguyễn Văn Phương.

Một số hình ảnh các cuộc biểu tình mùa hè 2012 
Mùa hè 2013 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét