Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

KHỞI CÔNG TRÙNG TU ĐỀN LINH NHA

Sáng nay 29-11-2014 tại núi Nghèn thị trấn Nghèn huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh, Huyện uỷ, UBND Huyện Can Lộc và UBND Thị trấn Nghèn đã khởi công trùng tu phục dựng Đền Linh Nha. Đền này đựoc dựng năm 1626, đầu thời kỳ KC chóng Pháp đền bị phá huỷ. Nay thể theo nguyện vọng của nhân dân địa phương, Huyện uỷ - UBND Huyện Can Lộc chủ trương phục dựng Đền Linh Nha như đã có trong lịch sử. UBND Thị trấn Nghèn được uỷ thác làm đại diện Ban Quản lý công trình.