Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

Dâng hương Đền thờ Danh nhân văn hoá NGÔ SĨ LIÊN

Đền thờ Danh nhân văn hoá NGÔ SĨ LIÊN, thôn Chúc Lý xã Ngọc Giả huyện Chương Mỹ, trưqớc thuộc Hà Đông, nay thuộc Hà Nội
Các ông:Ngô Đức Thọ, Ngô Đức Huy (họ Ngô Trảo Nha), Ngô Vui (Chủ tịch Hội đồng Ngô tộc)