Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

KHAI QUỐC TRẠNG NGUYÊN LÊ VĂN THỊNH (Bài mới)

Lời dẫn: Tháng 6 năm 2012 tôi đã đăng bài  Tổ khai khoa Việt Nam -Trạng nguyên Lê Văn Thịnh


Do việc copy chưa chuẩn nên hiện nay bài vẫn có thể truy cập được theo link đã dẫn trên, nhưng các ảnh bị mất hết! Vì Yah o 360 nay không hoạt động nữa, những ảnh tư liệu ấy tuy còn lưu nhưng không thể thay vào bài cũ được. Vì vậy tôi đã phải thể hiện một bài mới, nội dung như bài cũ nhưng có thêm nhiều ảnh tư liệu di vật và văn bản tác phẩm rất quý của Trạng nguyên Lê Văn Thịnh rút từ trong công trình Từ điển các nhà khoa bảng Việt Nam do Ngô Đức Thọ Chủ biên và Biên soạn chính (2012, chưa xb) lần đầu tiên được công bố.Cám ơn NCS Nguyễn Đức Toàn cùng đi và cộng tác với tôi trong các chuyến đi nghiên cứu di tích Trạng nguyên Lê Văn Thịnh. Bài này tôi cũng gửi để đăng cả trên blog yeuhannom của NCS Nguyễn Đức Toàn.

+

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

Cái chết của Stalin
HỒI KÝ KHRUSEV

Nguyễn Học

 (dịch từ bản tiếng Nga)
Trích
Ghi chú: do convert từ bản PDF,trong bản để đọc này các số trang nhảy vào trong chính văn (xoá chưa hết) và có thể có một vài chữ nhảy sai vị trí hoặc sai dấu v,v...Người đọc xem đến thì hiểu đó là số trang chứ không phải số trong câu văn của nguyên bản. Nguồn:
Chân thành cám ơn người dịch.                                                                           Ngạn Xuyên, Hà Nội