Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

Hoàng Xuân Hãn - Thư gửi Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp

      Đọc lại bức thư cuối cùng của Giáo sư Hoàng Xuân Hãn trong khi đang diễn ra tình hình nghiêm trọng bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh ngang ngược hạ đặt giàn khoan trong vùng lãnh hải đặc quyền của Việt Nam: 
           Bức thư này rất cảm động. Tôi đã đọc đi đọc lại thư ấy nhiều lần, nhưng nay vẫn thấy cần đọc lại, hơn nữa phải đọc kỹ hơn và giới thiệu trên blog của tôi, mong có thêm nhiều người cùng đọc thư ấy.