Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

CỰU ĐÔ NGÀN HỐNG LÀ ĐÂY

CỰU ĐÔ NGÀN HỐNG LÀ ĐÂY 

 Bài này tôi đã đăng tại blog.ya hoo.com/ngoducthohannom ngày 28-3-2012
 (http://blog.yahoo.com/_HADHEFZRZCSY3W7VIITTTLYW7M/articles/214380)
nay chuyển đăng lại tại ngoducthoblogspot.com tại đây

   Từ khoảng những năm 60 của thế ký trước, giới khoa học nước ta đã cố gắng nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là về khảo cổ học để đưa những truyền thuyết về thời Hùng vương trở thành thời kỳ Hùng vương dựng nước.Tuy vậy, các tài liệu thư tịch cổ về thời kỳ này vốn đã rất hiếm mà chúng ta cũng chưa sưu tập công bố đầy đủ, ngay cả bản Hùng vương ngọc phả cũng chưa đựoc dịch toàn văn ( xem ý kiến nhận xét của Phan Duy Kha, trích dẫn ở đoạn sau ). Trong bài này tôi lần đầu tiên đã dịch toàn văn Hùng vương ngọc phả và Giới thiệu văn bản gốc Hùng vương ngọc phả hiện lưu ở Bảo tàng Hùng vương Phú Thọ. 


 


CỔ VIỆT HÙNG THỊ NHẤT THẬP BÁT THẾ THÁNH VƯƠNG NGỌC PHẢ CỔ TRUYỆN
(Bản cổ Ngọc phả Thánh vương họ Hùng đời thứ 18 nước Việt xưa)

Thứ Hai, 3 tháng 9, 2012

ĐƯỜNG LƯỠI BÒ: LAI LỊCH VÀ THỰC CHẤT

 

ĐƯỜNG LƯỠI BÒ: Lai lịch và Thực chất 

LỜI DẪN:

Người Trung Quốc có vẽ một cái bản đồ có những đường đứt đoạn có hình chữ U nên  gọi là Bản đồ chữ U. Nhưng vì tham vọng bá quyền quá xấu xa lộ liễu nên dư luận thế giới nhiều người gọi nó một cách khinh bỉ là Bản đồ đường lưỡi bò hoặc Bản đồ Lưỡi bò. Những ngôn luận về cái bản đồ đó, trước ai cũng nghĩ đó chỉ là mt vài ý kiến vu vơ không nghiêm chỉnh, nhưng sau khi Việt Nam trình hồ sơ thềm lục địa kéo dài của mình lên Liên Hợp Quốc, đến tháng 5-2009 Trung Quốc liền đem cái bản đồ hình chữ U tức bản đồ