Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

Thăm đền ĐỨC THÁNH TIÊN ÔNG

Đền Đức Thánh Tiên Ông ở  xã Tượng Lĩnh huyện KimBảng tỉnh Hà Nam. Đền có Ngọc phả và nhiều sắc phong các triều Thời Lê-Nguyễn.[So lược]: Tương truyền đền thờ nhà sư cuối Trần đầu Lê là con của vị tướng thời Trần, quê ở Bắc Giang. Vị tướng này đóng quânnhiều nơi, mỗi nơi đều có một bà vợ. Bà vợ thứ 24 quê ở xã Tượng Lĩnh. Con trai của bà này lớn lên dựng thảo am thườ Phật và tu hành ở bản xã.Đến cuốiđời ngài được tôn xưng là Bồ Tát. Daukhi ngài hoá được triều đìh phong làm Thành hoàng xã Tương Lĩnh.Dân gian thường gọi ngài là Tiên Ông.Chùa sau chuỷen gọi là Đền Đức Thánh Tiên Ông.

Đứng trên đền nhìn ra đê sông Đáy ở vị trí đẹp, có tên là Tiêu Tương Bát cảnh.

Thăm Chủ nhân Mặc Hương thư quán


KS Lê Khắc Huy Chủ nhân Mặc Hương thư quán.
Tác phẩm mới của LÊ KHẮC HUY:
DICH TRUYỆN KIỀU RA HÁN NGỮ (Thể thơ Ngũ ngôn )