Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

Thăm Chủ nhân Mặc Hương thư quán


KS Lê Khắc Huy Chủ nhân Mặc Hương thư quán.
Tác phẩm mới của LÊ KHẮC HUY:
DICH TRUYỆN KIỀU RA HÁN NGỮ (Thể thơ Ngũ ngôn )


1 nhận xét: