Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012

THƯ GỬI BỘ TRƯỞNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PHẠM VŨ LUẬN


Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2012

-Kính gửi: Giáo sư PHẠM VŨ LUẬN,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
-Đồng kính gửi: PGS.TS NGUYỄN VĂN MINH,
Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Tôi là Ngô Đức Thọ, PGS.TS Ngữ văn học- Hán Nôm, nguyên Trưởng Ban Văn bản học, Viện NC Hán Nôm (đã nghỉ hưu) trân trọng kính chào GS Bộ trưởng, PGS Hiệu trưởng và có một việc muốn trình bày với hai GS như sau: