Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

TIỀN LỆ VÀ TÍNH KHẢ THI của “Nghị quyết về lấy và bỏ phiếu tín nhiệm” của QHVNTiền lệ và Tính khả thi
của “Nghị quyết về lấy và bỏ phiếu tín nhiệm” của QHVN
   
 Ngày 2/11 vừa qua, Quốc Hội khoá XIII  Kỳ họp thứ IV của nước ta đã thông qua Nghị quyết về việc lấy  phiếu tín nhiệm đối với các chức danh được Quốc Hội và HĐND các cấp bầu lên. Nghị quyết ấy không đánh số và phân chia các phần mục, nhưng có hai nội dung chinh. Theo suy nghĩ của tôi, trong hai nội dung ấy thì nội dung “lấy phiếu tín nhiệm” là có khả năng thực thi và ít nhiều có thể có hiệu quả:

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

Chủ tịch Nước lại mới có tuyên bố


Thưa Chủ tịch nước: Hôm hop QH sao không thấy CTN phát biểu với các ĐBQH như vậy? Bây giờ kỳ họp bế mạc rồi, các ĐBQH tan ra ai về nhà nấy rồi, có ai ngồi đó mà nghe CTN nói nữa? Tôi thuộc số những người tin tưởng nhiều ở CTN, nghe CTN nói nhiều câu hay rồi, như con Con sâu, Bầy sâu v.v...Nhưng bây giờ có lẽ là lúc CTN hãy làm cho dân vài việc gì để diệt sâu thì hay hơn.CTN cứ nói kiểu này lại gieo cho dân hy vọng mơ hồ vào kỳ họp đầu năm 2013 sẽ có diệt sâu, rồi lại kỳ họp cuối năm, rồi lại chờ tới khoá họp đầu xuân 2014 v.v...Không biết Ngài có đồng hồ đeo tay để thỉnh thoảng liếc xem không? Nghe nói giá đồng hồ cũng không đắt lắm, Ngài cũng nên sắm một chiếc.

Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

THĂM ĐỀN SONG TRẠNG ĐỜI TRẦN và đến xem gia viên một nhà con cháu họ Sử ngay tại Hà Nội

THĂM ĐỀN SONG TRẠNG HỌ SĐỜI TRẦN và xem gia viên tuyệt vời của một nhà con cháu dòng hS ngay tại Hà Nội


Đền Song Trạng   toạ lạc trên sườn núi Ngọc (Ngọc Sơn) thôn Ngọc Sơn xã Bình Lãng huyện Thiên Lộc xưa   – Nay thuộc phường Đức Thuận Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.