Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

HOAN HÔ BẮC TRIỀU TIÊN!!Viêt Nam-haNội ????Trích Sử Thi mới sưu tầm:


Chớ mong sử dung búa liềm,
Đánh dân gãy cổ đập dân sái hàm
Vung tay năng nói làm thàm,
Những là “thù địch”, những là “giục xui”!
Lại còn chuyên chính chuyên chui,
Trí Hào đào gốc chôn vùi người ngay.
Thành phần lý lịch oán thù,
Khai tên cha mẹ bỏ tù người ta?

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

THÁM HOA NGUYỄN ĐỨC ĐẠT (1825-1887) và TRƯỜNG ĐÔNG SƠN NỔI TIẾNG CUỐI TK XIXThám hoa NGUYỄN ĐỨC ĐẠT  (1825-1887) và
TRƯỜNG ĐÔNG SƠN NỔI TIẾNG CUỐI TK  XIX
NGÔ ĐỨC THỌ

NGUYỄN ĐỨC ĐẠT  阮 德 達Người xã Nam Kim tổng Trung Cần huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An – Nay là thôn Hoành Sơn xã Khánh Sơn huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An.
Con Nguyễn Đức Hiển, anh Nguyễn Đức Huy, cha Nguyễn Đức Đảng, cháu họ Nguyễn Đức Diệu, anh họ Nguyễn Đức Quý.