Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

HOAN HÔ BẮC TRIỀU TIÊN!!Viêt Nam-haNội ????Trích Sử Thi mới sưu tầm:


Chớ mong sử dung búa liềm,
Đánh dân gãy cổ đập dân sái hàm
Vung tay năng nói làm thàm,
Những là “thù địch”, những là “giục xui”!
Lại còn chuyên chính chuyên chui,
Trí Hào đào gốc chôn vùi người ngay.
Thành phần lý lịch oán thù,
Khai tên cha mẹ bỏ tù người ta?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét