Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

TIẾP TỤC TỐ CÁO TRUNG QUỐC NGUỴ TẠO BẢN ĐỒ CỔ CÓ ĐƯỜNG LƯỠI BÒ (4) THANH TRIỀU CƯƠNG VỰC ĐỒ 清朝疆域图 
       Khảo hoạ cương vực triều Thanh năm Gia Khánh thứ 25 (1820) mới vẽ nguỵ tạo thêm các đoạn đứt gãy thể hiện đường Lưỡi bò.
     Có thể thấy cả trên bản trích và bản tổng thu nhỏ ở góc phải 
Trang mạng đã đăng bản nguỵ tạo:
http://img2.itiexue.net/1070/10709258.jpg 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét