Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012

TIẾP TỤC TỐ CÁO TRUNG QUỐC NGUỴ TẠO BẢN ĐỒ CỔ CÓ ĐƯỜNG LƯỠI BÒ (3)

 BẢN ĐỒ CƯƠNG VỰC TRIỀU NGUYÊN (năm Chí Nguyên 17 [1280] sau khi "đại thống nhất"

Bạn đọc xem trực tiêp trên trang mạng Khổng Phu Tử:
http://www.confucianism.com.cn/html/lishi/1127869.html

Đường lưỡi bò có thể thấy rõ cả trên ảnh trích và trên ảnh tổng thu nhỏ ở góc phải:

 


Và ở: , 元時期全圖 NGUYÊN THỜI KỲ TOÀN ĐỒ / Toàn đồ cương vực triều Nguyên (1260-1368)


 ở mạangj Trung Hoa Quân sự:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét