Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

TƯ LIỆU BIỂN ĐẢO TRƯỜNG SA TRONG SÁCH BẢN ĐỒ CỔ CỦA VIỆT NAM

TƯ LIỆU BIỂN ĐẢO TRƯỜNG SA TRONG SÁCH BẢN ĐỒ CỔ CỦA VIỆT NAM

NGÔ ĐỨC THỌ

Sưu tầm giới thiệu

Tư liệu khoa học nghiên cứu chủ quyền biển đảo của Việt Nam của tác giả, trước ngày 9-7-2011 chưa từng đăng báo tạp chí nào. Bạn đọc có thể sao chép làm tư liệu riêng, nhưng cần ghi chú họ tên người sưu tầm công bố. Xin cám ơn. N.Đ.T.

NGÔ ĐỨC THỌ Sưu tầm giới thiệu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét