Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

NGÀY TÀN CỦA GHADAFI

QUÂN NỔI DẬY TRONG NGOÀI ĐÃ GẶP NHAU - ĐANG BAO VÂY HANG Ổ CỦA  GHADAFI. HẦU NHƯ KHÔNG KHÁNG CỰ - HAI CON TRAI CỦA GHADAFI ĐÃ BỊ BẮT.

24-8: QUÂN NỔI DẬY VÀO CHIẾM DINH THỰ CỦA GHADAFI RỒI -THU RẤT NHIỀU SÚNG ĐẠN -NHƯNG  TIN BẮT HAI CON TRAI CỦA HẮN LÀ TIN HƯ CẤU HOẶC NÓ TRỐN CẢ RỒI. VẪN LUNG NHÙNG LẮM. NHƯNG CHẾ ĐỘ GHADAFI SỤP ĐỔ RỒI!
Quân nổi dậy ở Tripoli đập tượng có hình đầu Đại tá Gaddafi
Quân nổi dậy đạp lên đầu bức tượng Đại tá Gaddafi
NGƯỜI DÂN ĐÃ XÔNG VÀO ĐẬP TƯỢNG GHADAFI VÀ BỨC TƯỢNG BÀN TAY RỒI!
%name
%name
%name
%name

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét