Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

21-8 CUỘC 11 ĐỈNH CAO OAI HÙNG!

Gửi hai anh Ba Sàm và Nguyễn Xuân Diện
Các anh hôm nay làm việc tuyệt vời, đã lên hình phát khắp trong và ngoài nước.Hình ảnh cuộc BT 21-8 này hết sức oai hùng !
Đúng là khí thế chống Trung Quộc xâm lược, bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam. Tôi kẹt quá phải ngồi nhà. Những tiếng hô: “:Bắt người rồi bà con ơi!”, “:Bắt người rồi bà con ơi!”, “Phản đối bắt bớ người yêu nước!” vang lên, không phải nơi xa xôi đâu cả, tôi ở ngay gần các bạn đây cũng thấy rưng rưng cảm động ! Tôi đã thấy Bích Phương vào xe, nét mặt tức tưởi nhưng đầy khí thế. Minh Hằng vẫn nổi bật, hôm nay chi ấy hô rất to, nghiêm trang và rõ ràng khiến cho cả LLAN cũng phải nể dứng nhìn. Cả khi đã lên xe chị vẫn hăng say quyết liuệt như khi ở dưới đường. Tôi cũng thấy rất nhiều bạn trẻ ( nhận ra Nguyễn Quang Thạch) ào lên xe làm “những người bị bắt tự nguyện”. Không phải lời hoa mỹ, đúng các bạn đang viết ra cả một chương rất mới của lịch sử biểu tình! Tôi hết sức sự hào vì nhiều lần cùng tham gia BT với các bạn! Tôi động viên các bạn thì không được mấy, nhưng các bạn tiếp thêm sức mạnh cho tôi thì rất nhiều! rất nhiêu!
Ngô Đức Thọ
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name

<img src='http://cC8.upanh.com/26.943.34171727.6oU0/n6.jpg' border='0' alt='%name' />
%name
%name
%name

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét