Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

NASA PHÁT HIỆN MỘT VẬT THỂ LẠ ĐANG BAY GẦN TRÁI ĐẤT


2 G 30 phút thứ 2 ngày 15/11 hôm nay ( giờ Mỹ ) tức 0 g 30 phút ngày 16/11/2010 giờ Việt Nam, NASA sẽ họp báo thông báo việc vừa phát hiện một vật thể lạ đang bay gần trái đất… Cuộc họp báo này sẽ được tổ chức tại trụ sở của NASA ở Washinton; Các nhà vật lý vũ trụ Mỹ là Jon Morse, Kimberly Weaver và Alex Filippenko sẽ chủ trì cuộc họp báo này…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét