Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI PHẢI XẤU HỔ
Bà Aung Shan Suu Kyi đã được trả tự do: 5g 25' chiều thứ bảy 13-11-2010.

Bức ảnh này sẽ làm cho chế độ độc tài quân sự Miến Điến phải xấu hổ. Những kẻ "mặt sắt đen sì" không hề chịu giảm cho bà dù chỉ một ngày một giờ trong cả 15 năm tù đày hết sức vô đạo đức vô pháp luật.

NĐT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét