Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

LUẬT NHÀ THƠ: KHÔNG PHẢI CHUYỆN CƯỜI VỠ BỤNG!

Vấn đề không phải là có muốn cười vỡ bụng hay không, mà mức độ là đồng loạt ,1/2, 1/3 hay bao nhiêu đó, và có lẽ không chỉ người VN mình!
Vấn đề là cái LUẬT NHÀ THƠ đó đã được ghi trong tờ trình kế hoạch soạn luật đưa trình QH để QH chính thức lên kế hoạch soạn luật trong thời gian tới. Giờ phút này QH còn thảo luận, chưa thông qua. Nhưng đã gọi là dự kiến tất người đề xuất phải giải trình cho được dù chỉ sơ qua vài nét về sự cần thiết phải có cái luật ấy.

Các vị vẫn bảo QH là cơ quan quyền lực cao nhất, đại diện cho trí tuệ của toàn dân. Những gì đã đưa ra QH đều phải có một sự suy nghĩ cân nhắc đúng tầm cỡ, xứng với QH của một nước. Nay các vị dường như để cho ai đó tiện tay gạch đầu dòng ghi luôn vào bản kế hoạch rồi đi ngay ra  hội trường trình QH. Chuyện thôn phường chắc người ta cũng còn cân nhắc kỹ hơn. Chuyện quốc gia đại sự mà như thế thì ngao ngán quá!
Dù có hay không có sự tuỳ tiện ấy tôi cũng xin trân trọng đề nghị ông Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng thông báo cho cử tri cả nước (trong đó có tôi) được biết vài nét chính về sự cần thiết phải có LUẬT NHÀ THƠ.
Tốt nhất là xin trả lời công khai trong một cuộc họp báo nào đó để các báo loan tin cho mọi người biết. Đã gọi là luật (dù chỉ dự kiến) thì không phải chỉ các nhà thơ hoặc Hội các nhà thơ mà toàn dân phải được biết, bởi ngộ nhỡ ai đó hứng chí bốc lên làm một bài thơ thì có phải là phạm luật hay không? Lo lắm chứ có phải chuyện trò đùa như Rhasit Nédhin đâu!
Ngô Đức Thọ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét