Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

NÀNG THƠ và THÔNG MINH TREO NGƯỢC

Viết bài "Luật thơ không phải chuyện cười vỡ bụng", vào blog quen mới hay người đề xuất ghi Luật nhà  thơ vào dự kiến kế hoạch soạn thảo luật không khảo mà xưng đích danh là Nguyễn Minh Hồng ĐBQH tỉnh Nghệ An.

Không ai yêu câùi ĐBQH phải hiểu biếtd chuyên sâu về mọi lĩnh vực,nhưng ít nhất thì phải có những kiến thức phổ thông, chẳng hạn điện giật chết người v.v...Muốn đề xuất cái gọi là "luật nhà thơ" chí ít cũng phải biết thơ thẩn là cái chuyện chi chi. Ghi vào dự kiến biên soạn cái luật ấy để lên kế hoạch chẳng khác gì QH tặng giải Mâm xôi vàng cho người đề xuất. Nhưng giải Mâm Xôi vàng còn tác dụng cho người ta phải suy nghĩ, đằng này cai tên luật ấy kiến người ta phải vỡ bụng thì có lẽ cũng chẳng xứng giải Mâm xôi vàng.
Vậy nên có thơ rằng (Lại thơ, không sợ "luật thơ " à?):


Luật thơ đâu phải chuyện vui cười,
Thơ thẩn đâu rồi, bóp chết tươi!
Nghe nói rằng hay, hay cũng phải !
Thông minh treo ngược ắt hơn người.

À quên:
-Không khéo ông ấy nghe nói làm thơ có luật bằng trắc v.v...nên đề xuất soạn cái luật thơ ấy chăng??

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét