Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

LÊN TRẠI THANH HÀ THĂM BÙI HẰNG


 GỬI BÙI MINH HẰNG Có tội gì đâu,chẳng tội gì,
Biểu tình yêu nước,ngại ngần chi!
Thẳng cánh cao hô đầy dũng khí,

Băng mình vang hát “Dậy mà đi!”
Mấy bận tống lao không nản chí,
Rày phen song sắt khoá nữ nhi!
Dân chủ Hằng ơi còn đợi đấy,
Xuân này chưa biết báo tin chi!

NGẠN XUYÊN
 18-20/2-2012 Từ trại Thanh Hà trở về
Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

THƯCỦA BÙI MINH HẰNG GỬI CÁC CON (Trích)
"Mẹ của các con cả quãng đời làm người chưa bao giờ làm gì đê tiện xấu
xa, chưa bao giờ thỏa hiệp với cái ác cái xấu và giờ đây dù bị giam cầm
oan khuất, nhưng không làm các con phải xấu hổ vì mẹ, không đi tù vì
trộm cắp, cướp bóc, mẹ không đi tù vì bất cứ tội trạng hay hành vi phạm
pháp luật đê tiện bỉ ổi như nhiều kẻ đúng ra phải đi tù và phải xấu hổ.
Như vậy các con hãy yên lòng và ngảng cao đầu vì mẹ đã một thân một mình
nuôi dạy ba chị em con, gây dựng chăm lo một gia đình không có người
cha làm trụ cột mà không để các con phải thiếu đói, thất học, dù mẹ của
các con không là quan chức hay ông nọ bà kia. Song các con đã nhìn thấy
mẹ đã làm những gì để có được sự trân trọng của xã hội của những người
hàng xóm láng giềng nơi đất khách quê người trong hơn 20 năm qua, tất cả
những gì mẹ làm đều để lại sự tôn kính yêu quý của nhiều người, đó là
nhân dân."
ên bài viết dòng 1 cột 1
Tên bài viết dòng 1 cột 2Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net
Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net
Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net
Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net


 
Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net


Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net


Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net


Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net


Lê Dũng mang theo máy ảnh có độ zoom cao nên mới chụp được bức ảnh này, Thật không ngờ Minh Hằng cứng rắn thế mà khi thấy các bạn biểu tình lên thăm đã phải bật khóc. Thật xót xa, cay sè nước mắt,
 (Hình chụp lại từ màn hình laptob của bạn Thắng,

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net


Phân tích (đấu tranh) rát quá rồi mấy tay CA đành phải mở cửa Phòng họp, nhưng nhất thiết cứ mời tất cả ra ngoài, chỉ tiếp (mỗi lần) 1 người. Lại phải nói mãi rằng tất cả cùng đi, cùng một đề nghị, phải để cho mọi người cùng vào. Một lúc mấy tayh ấy bỏ đi. mọi người cứ tự nhiên vào ngồi trong Phòng họp, y như đựoc mời đến Trại dự họp! Mấy ảnh sau đây ngồi nghỉ đầu giờ chiều trong phòng họp ấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét