Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

Phải in bằng loại giấy thép chống tăng

Nghe nói UBTƯ MTTQVN đã có kiến nghị bãi miễn tư cách ĐBQH của bà Đặng Thị Hoàng Yến. UBTVQH cũng đã có NQ về việc này. Nhưng ngày khai mạc Kỳ họp Quốc hội đầu năm 2012 này chưa thông báo, chưa rõ bao giờ họp?
Văn bản kiến nghị của MTTQ cũng như Nghị quyết của UBTVQH, thay vì chế bản bằng cách thông thường dùng vi tính và in bằng giấy trắng Bãi Bằng hay giấy Indo, mà nên giao cho Bộ Cơ khí luyện Kim chế tác một loại giấy đặc biệt bằng thép chống tăng, đồng thời cũng giao cho Bộ KH và Công nghệ chế tạo một loại vi tính có thể in chữ trên loại thép chống tăng ấy.
In bằng loại thép chống tăng như vậy may ra các văn bản NQ trên mới không bị "đâm toạc"!
Còn khối thời gian cho bà Yến vác đạn đi đâm!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét