Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

BẰNG CHỨNG NGƯỢC VỀ CHỦ QUYỀN CỦA TQ Ở BIỂN ĐÔNG (1)


Trung Quốc nói tùm lum, loè bịp người không biết tìm và đọc nguồn bản đồ cổ rằng họ có nhiều tài liệu về thể loại này. Kỳ thực, TQ rất bí chứng cớ bản đồ cổ.
Bạn có muốn xem qua cho biết, hoặc lưu làm tư liệu không? Tôi có sưu tập được một ít. Nếu bạn đọc có yêu cầu, nhận được vài comment tôi sẽ tiếp tục đưa lên. NĐT
Trong trang này: (khong theo thứ tự biên niên)
1. Đại Nguyên hỗn nhất đồ. Bản in khắc gỗ năm 1330 đời Nguyên.


%name
2. Lịch đại dư đồ. Bản in khắc gỗ đời Nguyên.
%name

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét