Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

Hội thảo Thông báo Hán Nôm học 2013


Hà Nội, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, 2712-2013 
HỘI NGHỊ THÔNG BÁO HÁN NÔM HỌC 2013

Q.Viện trưởng VHN Nguyễn Công Việt -Tổng BTập Tạp chi Hán Nôm  -Nguyên VTrưởng VHN Trịnh Khắc Mạnh

PGS.TS Ngô Đức Thọ

PGS.TS Ngô Đức Thọ đọc tóm tắt báo cáo" Phát hiện mới về di văn và di vật của Khai quốc Trạng nguyên Lê Văn Thịnh"


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét