Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012

CHÍNH PHỦ VÀ QUỐC HỘI CÓ CẦN NÓI GÌ VỚI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI HAY KHÔNG?

Liệu câu tuyên bố: "TRÊN TỔ QUỐC THÂN YÊU CỦA CHÚNG TA KHÔNG CÒN BÓNG MÔT TÊN XÂM LƯỢC" CÓ CÒN ĐÚNG NỮA HAY KHÔNG?
CHÍNH PHỦ VÀ QUỐC HÔỊ CẦN PHẢI CÓ TUYÊN BỐ RÕ RÀNG DỨT KHOÁT ĐÚNG CHUẨN MỰC CHỨ KHÔNG PHẢI CHUYỆN IM LẶNG CHO QUA!!
 Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Quốc hội khoá V (1975-1976), tại kỳ họp thứ nhất, đã long trọng tuyên bố: “Hơn một trăm năm nay, đây là lần đầu tiên trên Tổ quốc thân yêu của chúng ta không còn bóng một tên xâm lược, dân tộc ta hoàn toàn làm chủ vận mệnh của mình. Từ đây nhân dân ta đời đời sống trong độc lập, tự do và hạnh phúc. Đó là thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và có tính thời đại của dân tộc Việt Nam ta”…
Nhưng từ 20-7-2012 bọn chúng đã đóng quân đồn trú ở TP Tam Sa (phi pháp), kiểm soát cai trị cả Hoàng Sa -Trường Sa của Việt Nam.
Chính phủ Việt Nam có điều gì nói với nhân dân Việt Nam và Thế giới không? Đây là chuyện của Chính Phủ và Quốc Hội, không phải chuyện của Người phát ngôn bộ Ngoại giao là cấp giúp việc !
Liệu câu Tuyên bố: "Trên Tổ Quốc thân yêu c ủa chúng ta không còn bóng một tên xâm lược" có còn đúng nữa hay không?