Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

TIỄN BIỆT TỜ SỚ!Sáng nay kịch bản hoá lỏng hay hoá nhạt vấn đề đã xẩy ra ngoạn mục tại Hội trường khóa họp Quóc Hội! Kịch bản này tất nhiên đã nằm chung trong dự liệu tổng thể muôn thủa rồi:Thảo luận chung về kinh tế xã hội, ai muốn phát biểu cái gì thì nói thôi, không tập trung vào vấn đề gì cả!Thật nghệ thuật, thật giỏi giang!
Sau khi đại biểu Nguyễn Minh Thuyết đã phát ra kiến nghị lần đầu tiên trong lịch sử của chính quyền của ĐCS rồi, thì lẽ ra toàn Hội trường phải quyết liệt chú mục vào đề đó: Tan thành hay phản đối ?
Nhưng qua một chiều + một đêm họ chỉ đạo (=đạo diễn) một số đại biểu phát biểu sáng nay, mà viết ra giấy hẳn hoi, đọc lê thê: đào tạo chất lượng cao, chú trọng dạy ngành nghề cho các vùng tái đinh cư! Chao ôi, sốt ruột. Mà rất rõ ràng nhé: khác hẳn bình thường các lần họp toàn thể khác, sáng và chiều nay nhiều đại biểu áo xanh quân hàm vàng choé đăng đàn phát biểu!Thế là hết, chiêù nay em đi mãi!Kịch bản còn lại chỉ là lai rai, giải lao rồi lai rai tiếp, cho đến 4g25 thì ông Nguyễn Văn Yểu tuyên bố kết thúc thảo luận tại Hội trường, chính ông Yểu hay ông Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng sẽ sẽ tổng kết thảo luận, nói vo mấy câu đưa đà để tiễn biệt "Thất trảm sớ" của ông Nguyễn Minh Thuyết!
Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết làm đơn hẳn hoi chứ không phải chỉ phát biểu miệng đâu.
Thế nhưng, thế là họ sắp tiễn biệt tờ "sớ" một cách không kèn không trống!
Xin ghi nhận cho: Tờ sớ Nguyễn Minh Thuyết sẽ đi vào lịch sử, cả vụ tiễn biệt tờ "sớ" và những người dàn dựng nó cũng sẽ đi vào lịch sử!
11GIỜ 55
02-10-2010
CÔNG DÂN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét