Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

ĐỀN THỜ NGUYỄN NHÂN HIẾU ( xóm Nam Sơn, Thị trấn Can Lộc, Hà Tĩnh)


ĐỀN THỜ TIẾN SĨ NGỰ SỬ NGUYỄN NHÂN HIẾU (1480- ?)
       ( xóm Nam Sơn, Thị trấn Can Lộc, Hà Tĩnh)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét