Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

CHÙA HƯƠNG HÀ TĨNH ĐÃ CÓ CÁP TREO!

TỪ 6-2-2012
CHÙA HƯƠNG TÍCH Ở CỰU ĐÔ NGÀN HỐNG (HÀ TĨNH) ĐÃ CÓ CÁP TREO
Nơi Danh thắng - Du lịch sinh thái đẹp tuyệt vời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét