Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

Phải nhanh nhanh lên mới được

Mượn lời TS. Phạm Chí Dũng trả lời RFI Việt ngữ:

 Việt Nam phải nhanh nhanh lên mới được.
"Làm gì thì làm, giới lãnh đạo Việt Nam phải nhanh nhanh lên mới được! Vì thời gian cho họ chỉ còn đúng một quý nữa, tức nếu đến tháng 11/2014 khi Quốc hội Mỹ bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ mà phía Việt Nam vẫn chưa hoàn tất thủ tục vào TPP, thì coi như sau đó sẽ chẳng còn mấy nghị sĩ Mỹ quan tâm đến những vấn đề riêng tư của lãnh đạo Việt Nam nữa".

Phải luôn nhắc nhở thuộc cấp chớ có mà:
"Hết ngày dài lại đêm thâu..."

1 nhận xét:

  1. Hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ là ước vọng của 90% nhân dân VN. Hãy nhìn các nước làm bạn với Mỹ: Singapo, Thái lan, Philipin, Đài loan, Hàn quốc, Nhật bản,.. họ đều là những nước dân chủ, giàu có, nhân dân sung sướng, hạnh phú. Hãy nhìn những nước bạn với Trung quốc: Vietnam, Cu ba, Bắc Triều tiên, .. đều sống dở, chết dở, nghèo đói, chiến tranh và chủ nghĩa phong kiến trá hình.

    Trả lờiXóa