Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

Phỉ nhổ luận điệu “ Điều kiện tiên quyết của đàm phán là Việt Nam phải…”!

唾駡“談判先決條件越南要...”的論調 !
Phỉ nhổ luận điệu “ Điều kiện tiên quyết của đàm phán là Việt Nam phải…”!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét