Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Hồ sơ Ngô Đức Kế ở nước ngoài


ảnh 1: Đầu tháng 3-1921 Ngô Đức Kế cùng các cụ Đặng Nguyên Cẩn, Huỳnh Thúc Kháng xuống tầu trở về. Tàu cập bến cảng Sài Gòn.  Ba cụ tìm được Sở Cảnh sát bố trí nơi ăn nghỉ, sau vài ngày có tầu ra Cửa Hàn (Đà Nẵng). Đến Đà Nẵng, có thuyền ra đón các cụ về Sở Cảnh sát. Khi đến Sài Gòn đã phải chụp ảnh 1 lần rồi, đến Đà Nẵng lại chụp ảnh lần nữa. Bên trên là ảnh Ngô Đức Kế chụp tại Sở Cảnh sát Đà Nẵng ngày 4-3-1921 lưu trong Hồ sơ Ngô Dức Kế ký hiệu CAOM-SPCE 373 -374 (Trung tâm lưu trữ Hải ngoịa Pháp (CAOM) ở Aix- Provence). Một ảnh ở áo còn đeo số tù 417. Số tù này đã đổi -có lẽ vào năm 1913- khác số tù 7447 khi mới đên Côn Lôn. Bên trái là ảnh sau khi đã thay bỏ áo tù mặc áo thường.


Ảnh 2: Căn cước công dân Hà Nội. Sở cảnh sát Hà Nội cấp 11-1924 khi Ngô Đức Kế làm Chủ bút Hữu Thanh. (chú thích: 29-4-1923 Ngô Đức Kế đã có sắc chỉ của triều đình Huế khôi phục học vị Tiến sĩ). Nguồn CAOM đã dẫn
Chân thành cám ơn bà Ng.T.H đồng hương Hà Tĩnh định cư Hà Lan tặng gia đình chúng tôi tư liệu lịch sử vô cùng quý giá.  Ngô Đức Thọ.
   


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét