Thứ Hai, 23 tháng 7, 2012

TIẾP TỤC TỐ CÁO TRUNG QUỐC NGUỴ TẠO BẢN ĐỒ CỔ CÓ ĐƯỜNG LƯỠI BÒ (2)

(2) VẼ ĐƯỜNG LƯỠI BÒ VÀO BẢN ĐỒ CỔ CỦA NHẬT BẢN 

Để nghiên cứu cương vực Trung Hoa đời Minh, các học giả Nhật bản vào cuối thế kỷ 19 qua khảo cứu đã vẽ được tấm bản đồ ĐẠI MINH NHẤT THÓNG NHỊ KINH THẬP TAM TỈNH 大明一統二京十三省圖

Tấm bản đồ này được khắc ván gõ in màu  năm An Chính thứ 4 (1857)tại OSAKA, và được đưa vào sưu tập bản đồ: "唐土歷代州郡沿革圖 Đường thổ lịch đại châu quận diên cách đồ".

Đây là một tài liệu bản đồ do học giả Nhật Bản (vô can trong tranh chấp chủ quyền biển Đông) vẽ từ cuối thế kỷ XIX, qua đó thấy rõ đời Minh cũng như trước và sau đó cương vực cực nam  Nam Hải (tức Biển Đông) của Trung Hoa chỉ là đảo Hải Nam. Ảnh kỹ thuật số của bản đồ nguyên bản hiện do Nhật Bản bảo quản, xem dưới đây:

%name

 hoặc xem:

Bằng chứng ngược (2) Vẽ giả đường Lưỡi bò vào bản đồ cổ của Nhật Bản!

http://ngoducthohn.blogspot.com/2012/07/blog-post_23.html

  Các trùm bành trướng âm mưu lợi dụng tối đa tính chất bịp bợm trắng trợn của Đường Lưỡi bò đã mất hết tự trọng cho người vẽ nguyệch ngoạc rất đáng tởm cái gọi là đường Lưỡi bò ấy vào tấm bản đồ cổ của người Nhật (vẽ in năm 1857) để tỏ ra rằng khái niệm cương giới trên biển Nam Hải có đường Luỡi bò vốn có từ xa xưa chứ không phải đến năm 1947 mới có người bịa ra! Cực kỳ vô liêm sỉ!

Dưới đây là đường dẫn trang mạng bịp bợm đó!

 

http://www.kongfz.cn/his_item_pic_4042973/[艺术拍卖品]孔网首现中国古地图《大明一统二京十三省图》木版套色印刷
[艺术拍卖品]孔网首现中国古地图《大明一统二京十三省图》木版套色印刷
[艺术拍卖品]孔网首现中国古地图《大明一统二京十三省图》木版套色印刷
[艺术拍卖品]孔网首现中国古地图《大明一统二京十三省图》木版套色印刷
[艺术拍卖品]孔网首现中国古地图《大明一统二京十三省图》木版套色印刷
[艺术拍卖品]孔网首现中国古地图《大明一统二京十三省图》木版套色印刷

Copyright©孔夫子拍卖网   2002-2011, All rights reserved
京ICP证110332号   海淀分局备案编号:110108007036

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét