Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

THĂM LÀNG TIẾN SĨ KIM ĐÔI

    THĂM LÀNG TIẾN SĨ KIM ĐÔI
 (Bài này còn phải bổ sung hoàn chỉnh dần dần, khônglàm ngay một lần được. Bà con nào quan tâm, sau một hai tuần nên quay lại môt lần. )

Ngày xưa, làng còn có tên Dủi Quan vì dù người dân sống bằng nghề dủi tôm cá ngoài đồng và sông ngòi nhưng làng lại có nhiều người làm quan. Cuốn Phong thổ Kinh Bắc thời Lê từng phong cho làng làm "lò tiến sĩ" với câu: "Kim Đôi nhiều cuộc hiển vinh, Hai mươi lăm vị khoa danh rỡ ràng".Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét