Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

THĂM ĐỀN SONG TRẠNG ĐỜI TRẦN

SỬ HY NHAN

SỬ ĐỨC HUY
上雙狀元祠 song Trạng nguyên từ


先祖福洪留後世

子孫德創恙前人

Tiên tổ phúc hồng lưu hậu thế,

Tử tôn đức sáng dạng tiền nhân.

Tiên tổ đức đày lưu hậu thế,

Cháu con đức sáng nối tiền nhân


玉嶺千重標甲第

明河一派衍家慶

Ngọc Lĩnh thiên trùng tiêu giáp đệ,

Minh Hà nhất phái dạng tiền nhân.

Núi Ngọc ngàn trùng cao giáp đệ,

Minh Lương một giải nối phúc nhà.

Chú: 1.Ngọc Lĩnh tức núi Ngọc Sơn -nơi dựng đền Song Trạng. Minh Hà tức sông Minh Lương: con sông bắt nguồn từ sông Bến Thủy, chảy qua xã Bình Lãng (sau là xã nay là phường Đức Thuận), chảy xuôi qua các xã Vượng Lộc, Thiên Lộc, Thị Trấn Nghèn ra biển ở sông Cửa Sót. 2.Câu đối tô sửa lại có sai chữ, như chữ "lĩnh 嶺 "viết thiếu bộ "ngọc", chữ " khánh 慶" (đọc " khương" viết không chuẩn.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét