Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

MÁY BAY TRUNG QUỐC XÂM PHẠM KHÔNG PHẬN VIỆT NAM

Vào trang AnhBaSam thấy tin cực nóng: May bay TQ xâm phạm vùng trời trên biển Việt Nam, nhưng tin nói các CTV liên hệ các cơ quan chỉ huy quân sự để kiểm chứng nguòn tin nhưng đều bị từ chối không trả lời. Thì đây, gần 22g vào BBC đã có trả lời rõ ràng, nguồn từ nhà văn -nhà báo Thanh Thảo trong đoàn khách đựoc mời đi thăm Trường Sa trở về thấy máy bay Trung Quốc quần thảo trên đầu, nhưng người của quân đội nói "Vùng biển của mình thì mình đi, nó bay kệ nó!"
Trước nữa thì không biết, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên có chuyện máy bay Trung Quốc xâm phạm vùng trời nuớc mình, nhưng không hề có thông cáo của Bộ Qyuốc phòng hay phản đối của Bộ ngoại giao. Để xem bạn vàng bốn tốt còn đi tiếp bước gì nữa đây? Bước gì thì bước, mềm mấy thì mềm, nhưng dân thì biết cả đấy chứ không phải u mê như trước nữa đâu.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét