Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

Không lẽ không tin?

Hôm nay cả ba bốn lề chẳng có tin gì gây chú ý. BaSàm nhiều tin thế mà hôm nay chơi trò "biếm hoạ" thôi! Vẽ khéo phết! Bây giờ là 0g43' ngày 18 rồi. Vẫn xem bài của Nguyễn Trường Thuỵ. Nhớ hôm cùng lên trại Thanh Hà thăm Bùi Hằng, ông Thuỵ thì ăn mặc phong phanh, lo ông ấy cảm lạnh, còn chị Tường Thuỵ có lẽ thức rõ sớm thổi xôi mang đi. Trưa ấy vào ăn cả xôi quán, lại ăn thêm cả đĩa xôi chung nữa, thành ra cu Xuân Diện nó be râm lên là mình xơi hai suất xôi! Thôi đành nợ, khi khác gặp nhau ăn chịu thêm suất nữa
vậy. Gần nhất thì có ngồi chung với chị Thuỵ một bàn hôm mồng 7-3 ở chỗ quán của anh Kim Tôn ấy. Sau mới biết hôm ấy ông Thuỵ không phải cảm lạnh mà là xuýt bị cảm Gió vì không may gặp phải bọn phải gió!
À mà nói luôn không kẻo quên: Quái lạ, chuyện có vẻ khó tin, bởi vì cái con người có cái chức vụ ấy không thể nói là không to. Thời phong kiến thì chức như Bao Công so với ông ấy chắc còn kém chứ không phải bằng ngang. Chưa rõ bằng cách nào mà lại dính và cái vụ tái tiếng này. Cũng không tiện copy dán vào đây, lơ mơ chạm trán bộ 4 T! Nguyễn Tường Thuỵ thì không ngại, có đủ cả tên quan (tên thật+ chức), nhưng ông Thuỵ có trong tay giấy viết tay của người cung cấp tin có địa chỉ ở Hà Nội, có ảnh chupo, GCMND số má rõ ràng. Không lẽ không tin?
Nhưng không nói trước mất hay, mọi ngưòi cứ tự vào Blog Nguyễn Tường Thuỵ chính mình đọc cho kỹ càng tin chắc!

http://nguyentuongthuy.wordpress.com/2012/05/17/ong-truong-hoa-binh-toi-phai-mat-1-ty-moi-ngoi-cai-ghe-nay/

Buồn ơi, chào nhé! (by Nguyễn Thị Hoàng SG <75)
Ngô Đức Thọ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét