Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

ĐỀN VUA ĐINH TIÊN HOÀNG

Nhân hội thảo Nhà Đinh với sự nghiệp thống nhất và phát triển đất nước (7-1-2012)
THĂM ĐỀN ĐINH TIÊN HOÀNG Ở CỐ ĐÔ HOA LƯ
Vua Đinh Tiên Hoàng tên huý là Bộ Lĩnh, người động Hoa Lư châu Đại Hoàng. Đầu thời Nguyễn, châu Đại Hoàng đổi làm tổng Đại Hoàng, huyện Gia Viễn, phủ Trường Yên. Châu Đại Hoàng  gồm 4 xã Đại Hoàng, Điềm Giang, Điềm Xá, Vân Lung.Vì chữ Hoàng đồng âm với tên huý của Thái tổ nhà Nguyễn là Nguyễn Hoàng阮潢 ,  theo lệnh kiêng huy năm Tự Đức thứ 14 (1861) tên xã và tên tổng Đại Hoàng  đổi làm xã Đại Hữu 大有社 và tổng Đại Hữu大有縂.. Vì lý do đó nên trong đền có một số câu đối thời Nguyễn dùng chữ Đại Hữu 大有tức nói đến tên làng quê Đại Hoàng của vua Đinh Tiên Hoàng.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét