Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

Du côn lại doạ “dạy cho bài học”!!

Du côn lại doạ “dạy cho Philippine một bài học”!!

Căng thẳng TQ-Philippin gia tăng đến mức người ta nói dường như chiến tranh đang đến gần. Nếu nó choảng Philippin, tình hình sẽ đột biến, chứ không phải Việt Nam ngoài cuộc mà bình chân như vai được đâu! Đã bảo đã có Đê lo, dân đen không phải lo! Nhuêù sự kiện quá rồi, bây giờ phải là người chuyên nghiệp mới phải lo theo dõi, còn dân nghiệp dư cũng chán rồi, không công đâu ghi chép tỉ mỉ hết.Người ta bảo đã có những bộ óc siêu việt lo ròi, cái gì cũng đúng phắp, tầm nhìn xa rộng, xưa nay chẳng bao giờ sai lầm!!?? Phải chờ chuyện Philippin mới mới sáng mắt ra!


“Ngay bây giờ, Manila rất muốn khuấy động tình hình với việc dư luận người dân nước này đang thể hiện một tinh thần dân tộc quá khích và nhà cầm quyền (Philippines) hiện nay đang lợi dụng tình cảm này để củng cố quyền lực,” bài báo trên tờ Hoàn Cầu du con viết tiếp: “Trong tình hình đó, Philippines cần được dạy một bài học về tinh thần dân tộc quá hung hăng.” (BBC,10-5)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét