Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

BẰNG CHỨNG NGƯỢC VỀ CHỦ QUYỀN CỦA TQ Ở BIỂN ĐÔNG (2)

BẢN ĐỒ CỔ CỦA TRUNG QUỐC KHÔNG CÓ TÂY SA - NAM SA (2) 
ĐẠI MINH NHẤT THỐNG NHỊ KINH THẬP TAM TỈNH ĐỒ
安政四年(1857年)日本大阪印制《唐土历代州郡沿革图》一册

%name

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét